Vraj na východe nie je nič?

10. marca 2019, ludkanova, Nezaradené

Na východe (myslím Slovenska) je hvezdární podstatne viac ako napríklad na západnom Slovensku či strednom Slovensku.   Môžeme menovať observatórium na Lomnickom štíte vo Vysokých Tatrách, hvezdárne a planetáriá v Humennom,  Prešove, Košiciach, Medzeve, Michalovciach. Svidníku, Trebišove.  Výnimočné postavenie má Astronomické observatórium na Kolonickom sedle.

 

Obloha je naša valuta, tu je nebo, aké videli naši starí rodičia,

 zanietene hovorí Igor Kudzej počas návštevy  tohto Astronomického observatória. Je pravda, že  v cestovnom ruchu ide  popularizácia, atraktívnosť aj vzdelávanie  ruka v ruke.  A tak sa dostávame ku možnosti navštíviť Park  tmavej  oblohy v Kolonickom sedle. Ide o park, ktorý ja súčasťou neďaleko ležiacich  parkov na Ukrajine a v Poľsku.  Kopce na území Ukrajiny a Poľska možno dovidieť z Kolonického sedla voľným okom. Troj-park patrí ku najväčším parkom tmavej oblohy v Európe. Potrebu  rozsiahleho parku tmavej oblohy Igor Kudzej  argumentuje tým, že v jednom malom parku tma slabne, vo veľkom parku má tma šancu  udržať sa v dostatočnej miere.

Samozrejme aj v parku tmavej oblohy si uvedomujú, že  nemožno  zastaviť používanie svetla vôbec.   Keď ho ľudia potrebujú,  mali by si svietiť pod nohy a nie do oblohy.

V parku existuje  aj  náučný chodník   až do Novej Sedlice v Poloninách.  Tvorí ho  sedem zastávok.  V teplejšom počasí sa   určite  vyberiem   pozrieť tzv. cintorín svetelného znečistenia, ktorý je v obci Zboj v centre Polonín.

Je  fakt,  územie Parku tmavej oblohy  je skutočne v priestore, kde je hlavne príroda a nič viac. V tomto prípade je to fajn, svetelný smog je neznámy pojem.

 

Observatórium, hvezdáreň, planetárium „Kolonica

Podmienky na pozorovanie  sú v Kolonici veľmi dobré. Počas dňa je možnosť pozorovať slnko, v noci hviezdy. Pozorovať prírodné a astronomické javy, zaujíma nielen špecialistov na astronómiu ale aj bežných ľudí.  Veď nie nadarmo hovoríme v cestovnom ruchu  o astroturizme.  Zatmenie slnka, zatmenie mesiaca, meteorické roje perzeidy,  meteoritový dážď – to je  nebeské divadlo, ktoré režíruje príroda, naša obloha.

Keďže ide aj o vedecké pracovisko, tak potrebné moderné technológie sú k dispozícii aj na pozorovanie Aktuálneho modelu atmosféry. Čo všetko priblíži,   dnes druhý najväčší národný teleskop s priemerom hlavného zrkadla 1 meter,  ukážu pozorovania premenných hviezd. Mimochodom pracovníci observatória v Kolonickom sedle  ich už objavili dvadsať a sú registrované pod kódom KOL.  V planetáriu premietajú virtuálnu nočnú oblohu a tiež filmy v  celooblohovej projekcii.  MARS je model astronomickej rotujúcej stanice pre skupinové  pozorovania 20 záujemcov.  Výborný nápad je dotyková  obloha pre nevidomých.

 

Deň po prezidentských voľbách

17. marca je oficiálny Deň hvezdární a planetárií. Ak bude pekne, určite bude pozorovanie zaujímavé. Ak počasie nebude stopercentné, tak príležitostí bude  určite dosť aj v ďalšom období.  Príroda pripravuje  počas tohto roka tri pravidelné meteorické roje, dve zatmenia slnka, alebo aj prechod Merkúru pred Slnkom.

 

Čo cestovný ruch – astroturizmus?

Určite len soft, v malých skupinách.  Iste, významné dní prírodných úkazov znamenajú zvýšený príchod aj 400  pozorovania –  chtivých  ľudí počas dňa. V Astronomickom observatóriu si uvedomujú, že turisti  musia hlavne  vedieť o Parku tmavej oblohy.  Momentálne iniciatívne sami komunikujú s poľskými organizátormi, aby „doviezli“ Poliakov, ktorí svoju poľskú stranu navštevujú v hojnom počte.  Cenná a určite úspešná  iniciatíva.  Treba však poznamenať, že marketing  by mali  robiť inštitúcie na to zriadené aj keď možno nie s dostatočným personálnym a finančným zázemím.  Mám na mysli oblastnú a krajskú organizáciu cestovného ruchu.

Turisti ktorí prídu do observatória predsa len potrebujú   vodu resp.  menšie občerstvenie. Na túto úlohu, t.j.   zriadiť environmentálne vhodný „soft“ ambulantný predaj ,  na prístupovej ceste do observatória by mali myslieť v obci. Je to v ich kompetencii. Osloviť potenciálnych predajcov občerstvenia a suvenírov by nemal byť  problém.

Foto: autorka

Pred planetáriom

ďalekohhľad

dotyková obloha