Informácia má hodnotu zlata

28. júla 2019, ludkanova, Nezaradené

Počas leta  je mediálna sezóna ústretová   cestovnému ruchu.  Dozvedáme sa  skúsenosti našich cestovateľov aj účastníkov zájazdov, čítame  ich  vyjadrenie spokojnosti alebo  úprimné  rozhorčenie.  Nechcem radiť, ako kupovať zájazdy.   Medializované príklady negatívnych skúseností  však dokumentujú  dôležitosť a význam informácie. Samozrejme informácie cestovnej kancelárie v prípade zájazdu sú číslo jedna.  Ďalšie zdroje informácií, ktoré sú  nevyhnutné pre cestovateľa  nájdeme na web ministerstva zahraničných vecí, na  hotelových a cestovateľských portáloch a recenzie na základe skúseností.

Informácie, ktoré uvádza cestovná kancelária

Príkladom môže byť nedávno medializovaná skúsenosť slovenských zákazníkov, ktorí v období monzúnov boli prekvapení, že  v hoteli je málo hostí, počasie je nepríjemné,  pláž  je neupravená a nikto sa nekúpe.

Neviem,  aké informácie zákazníci dostali.  Ale som presvedčená,  že v katalógu bola uvedená tabuľka priemernej teploty  vzduchu aj vody v danej destinácii   a bolo stanovené  obdobie kedy je sezóna.   To by mal byť  dostatočne dôležitý signál  na rozmýšľanie, či  v  období  monzúnov cestovať na relaxačný pobyt.  V informačných formulároch, ktoré dostáva zákazník už pred podpisom zmluvy o zájazde sú  v súlade so zákonom  pomerne podrobné  informácie o ubytovacom zariadení, doprave a destinácii. Možno pre cestovnú kanceláriu, ktorá v takomto neštandardnom období  monzúnov predáva zájazdy vyplýva do budúcnosti  poučenie, aby upresnila, čo znamená monzúnové obdobie, resp. na základe počtu reklamácií sa rozhodla, či vôbec bude takéto zájazdy  predávať.

Ďalší nedávno medializovaný príklad je  úroveň ubytovania. Zákazníci sa  sťažovali  na  poškodené zariadenia  (napr. v kúpeľni). Majú pravdu, také niečo by sa nemalo stať.  Ale pri pohľade na fotografiu, kde sú najlacnejšie plastové  dosky na  WC je zrejmé, že ide o jednoduchšie ubytovacie zariadenie,  kde sa použité  lacnejšie materiály môžu rýchlejšie  opotrebovať.  Hotel však aj v tomto prípade sa má o zariadenie starať, ošetrovať ho a okamžite opraviť to, čo sa pokazí. Zo strany cestovnej kancelárie má byť nápomocný pri riešení reklamácie  delegát. Jeho povinnosť je čo najrýchlejšie zabezpečiť  vyriešenie reklamácie.

Informácie ministerstva zahraničných vecí SR

Informácie,  ktoré zverejňuje na svojom web https://www.mzv.sk/cestovanie-a-konzularne-info

sú dôležité pre cestovné kancelárie aj pre individuálnych cestovateľov.  Informačné centrum poskytuje informácie aj o monzúnoch a iných prírodných javoch v zahraničí.  Ministerstvo uvádza dokonca v niektorých krajinách aj kvalitu vody v prímorských oblastiach (napr. Chorvátsko http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca  ).

Z aspektu politickej situácie web   formuluje   upozorňujúce odporúčania  v škále stupňov 1-4 . Väčšina cestovných kancelárií vysiela svojich zákazníkov do krajín bez odporúčania, to znamená stabilných, bezproblémových.  Pre individuálnych cestovateľov stupeň 1 predstavuje varovanie, stupeň 2 zvážiť nevyhnutnosť cestovania do určitých oblastí, stupeň 3 odporúčanie necestovať do určitých oblastí a najvyšší stupeň 4 odporúča opustiť krajinu.

Informácie na špecializovaných hotelových distribučných webových portáloch    alebo cestovateľských portáloch

Distribučné portály   majú globálny charakter Na ubytovacích serveroch možno nájsť tisíce hotelov a veľký  počet fotografií.  Tieto informácie môžu pomôcť pri neistote, či fotografie alebo verbálne informácie  cestovnej kancelárie uvádzajú všetko.  Príkladom je  možnosť bezplatného využívania wifi, tak dôležitá informácia pre  pobyt v krajinách mimo EU.   Informácia o rozsahu a spôsobe   využívania  wifi  je pri každom ubytovacom zariadení povinná.

Informácie na základe recenzií

Recenzie  sú výborné, ale predsa ich treba brať aj s určitou rezervou. Ide aj o subjektívny pocit, často silne podporený emóciami  Emócia je na mieste, veď cestovný ruch je o emóciách. Vyšší dôraz na serióznosť recenzie si vyžadujú recenzie na globálnych portáloch (napr. Tripadvisor), ktorý vyžaduje vlastné  fotografie od autora recenzie  a upresnenie termínu, kedy recenzovaný objekt navštívil.  Recenzie na sociálnych sieťach sú  často aj o nálade a spoločnosti, v ktorej recenzent prežil svoju skúsenosť.   Pokiaľ sú však recenzie  komerčného charakteru tak tie informujú  prevažne  pozitívne. .

Neskúsenosť aj  s úsmevom

Priamo v destinácii  v Grécku,   zákazníčka   požadovala „vypnúť cikády“.   Z tejto pripomienky sťažnosť napokon nebola. Pani  prijala vysvetlenie, že cikády vypne príroda v druhej polovici augusta. Nie nadarmo sa hovorí, že  dobrá informácia má hodnotu zlata.